Produktserie: Nykvarns Gymnastikförening

Nykvarns Gymnastikförening- Rörelse för alla hela livet!

Vi brinner för att främja rörelse hela livet. Våra grupper präglas av gemenskap, glädje, trygghet och personlig utveckling. Det ger träning som är rolig och stimulerande för alla medlemmar. Föreningen arbetar i linje barnkonventionen, för alla barns bästa. Föreningen arbetar för att motverka all form av diskriminering, mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Barn, ungdomar och vuxna – i föreningen ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta.

Föreningens värdegrund bottnar i En trygg idrott, en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.
Vi arbetar alltid för medlemmarnas bästa och tar beslut i deras anda.

Nykvarns Gymnastikförening vill erbjuda rörelse till alla hela livet. Vi vill erbjuda träningsgrupper för barn och ungdomar, pojkar och flickor, alltifrån nybörjare i gymnastik till erfarna tävlingsgymnaster. Vi erbjuder även vuxenverksamhet inom gymnastik, yoga och funktionell träning! Vi är idag över 700 medlemmar!
 

Gymnastikverkamhet:

  • Jag bidrar till att alla kan känna glädje och gemenskap.
  • Jag underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda individens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.